Film studies Literature Văn học Văn học & Điện ảnh

TTLV: Chất liệu văn học dân gian trong một số kịch bản điện ảnh ở Việt Nam

Thông tin luận văn “Chất liệu văn học dân gian trong một số kịch bản điện ảnh ở Việt Nam” của HVCH Lương Hồng Nhung, chuyên ngành Văn học dân gian.

1. Họ và tên học viên: Lương Hồng Nhung

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 13-09-1985

4. Nơi sinh: Bắc Giang

5. Quyết định công nhận học viên số: 1355/2008/QĐ-XHNV-KH&SĐH Ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Chất liệu văn học dân gian trong một số kịch bản điện ảnh ở Việt Nam

8. Chuyên ngành: Văn học dân gian ; Mã số: 602236

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Lê Chí Quế, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Qua việc khảo sát chất liệu dân gian trong phạm vi bốn bộ phim được lựa chọn, có thể thấy rằng: Các tác phẩm điện ảnh nếu biết khai thác vốn sẵn có của văn học dân gian về đề tài, chủ đề, nhân vật, cốt truyện hay cao hơn là tinh thần, tính cách, tư duy, tâm thức dân gian sẽ dễ dàng thành công trong việc khắc hoạ được bản sắc dân tộc, tạo ra được một nét riêng độc đáo cho tác phẩm của mình. Đây là chìa khoá cho những tác phẩm này vượt ra ngoài biên giới quốc gia để khẳng định vị trí và tên tuổi của mình trong bản đồ của nền điện ảnh thế giới. Sự yêu mến của khán giả nước ngoài với những bộ phim của Đặng Nhật Minh là minh chứng tiêu biểu cho hướng đi này.

Tuy nhiên, cũng cần phải thẳng thắn nhìn nhận một thực tế khác, đó là sự thất bại của nhiều bộ phim khi khai thác chất liệu của văn học dân gian, điển hình là bộ phim truyện nhựa Thằng Bờm và phim Đến hẹn lại lên. Đây cũng là một bài học lớn đối với những tác giả đang có ý đồ khai thác tiềm năng của văn học dân gian trong tác phẩm điện ảnh của mình.

Ngoài ra, trong phần cuối cùng của luận văn, chúng tôi đưa ra một số kinh nghiệm từ một số nền điện ảnh cụ thể trên thế giới đã thành công trong việc khai thác chất liệu dân gian để tạo nên tiếng nói và vị thế riêng cho nền điện ảnh nước mình với mong muốn cung cấp cho nhà làm phim Việt Nam một gợi ý, một hướng đi, một lối tư duy mới trong việc tiếp cận và khai thác tiềm năng văn học dân gian vốn có của dân tộc.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Luong Hong Nhung 2. Sex: Female

3. Date of birth: 13-09-1985 4. Place of birth: Bac Giang

5. Admission decision number: 1355/2008/QĐ-XHNV-KH&SĐH Dated 24/10/2008

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Folk literature material in some movie scripts in Vietnam

8. Major: Folk Literature 9. Code: 602236

10. Supervisors: Prof. Dr. Le Chi Que

11. Summary of the findings of the thesis:

According to an analysis of folk literature material in the scope of 4 selected films, it can be said that: if feature films are exploited the flower of folk literature, being topics, subject, character, story or at the higher level, being spirit, characteristic, mindset and soul, film-maker will easily succeed in portraying the folk identification, making the works with unique impression. This is the key point for these movies going beyond the order to put their name and position on the map globally. The love of foreigners to Dang Nhat Minh movies definitely is the representative proof for this trend.

However, in a frank view, there are much failure in using the fold material, the typical examples are the feature film, namly Thang Bom and the film with the name of Den hen lai len. These are the valuable lessons for authors intent to exploit the potential of folk literature in their own pictures.

Besides, in the last part of this thesis, we draw some experiences from particular cinemas succeeding in using the folk material for the purpose of making the talk and position in the movie world, therefore, we give Vietnamese film-makers a new suggestion, direction and mindset of approaching and exploiting the potential of national folk literature.

Nguồn:

http://ussh.vnu.edu.vn/ttlv-chat-lieu-van-hoc-dan-gian-trong-mot-so-kich-ban-dien-anh-o-viet-nam/12830

http://dl.vnu.edu.vn/bitstream/11126/13340/1/02050002045.pdf

You Might Also Like