Browsing Category

Literature

CHUYÊN ĐỀ VHTQ Văn học Trung Quốc

CHUYÊN ĐỀ VĂN HỌC TRUNG QUỐC

Nội dung chi tiết học phần

Chương 1: Khái quát

1.1 Phác thảo diễn trình lịch sử văn học Trung Quốc cổ trung đại

1.2 Khái quát về tư tưởng Trung Hoa cổ đại

1.3 Một số kiến thức về văn học Trung Quốc hiện đại

Chương 2: Thành tựu thơ ca và tản văn Tiên Tần

2.1 Thơ ca

2.1.1 Kinh thi

2.1.2 Sở từ

2.2 Tản văn

2.2.1 Đạo đức kinh

2.2.2 Nam hoa kinh

Chương 3: Thơ Đường

3.1 Tổng quan về thơ Đường

3.2 Thi pháp thơ Đường

3.3 Phương pháp phân tích thơ Đường

Chương 4: Thành tựu văn xuôi Trung Quốc và những tiếp biến từ cổ trung đại đến hiện đại

4.1 Tiểu thuyết cổ trung đại

4.1.1 Tiểu thuyết chí quái

4.1.2 Tiểu thuyết truyền kì

4.1.3 Tiểu thuyết chương hồi

4.2 Tiểu thuyết hiện đại

 

 

Giáo trình môn học

[1]. Trương Chính, Nguyễn Khắc Phi, Lương Duy Thứ, Văn học Trung Quốc
(tập 1&2), Nxb Giáo dục, Hà Nội.
[2]. Chương Bồi Hòan, Lạc Ngọc Minh, Văn học sử Trung Quốc, (tập1,2,3)
(Phạm Công Đạt dịch 2000), Tp Hồ Chí Minh, Nxb Phụ Nữ.
[3]. Lương Duy Thứ (2008), Giáo trình Văn học Trung Quốc, Nxb Đại Học
Quốc Gia.
[4]. Đinh Phan Cẩm Vân (2011), Tiếp cận thể loại văn học cổ Trung Quốc, Nxb
ĐHSP TPHCM

 

A.VĂN HỌC TRUNG QUỐC CỔ TRUNG ĐẠI

B. VĂN HỌC TRUNG QUỐC HIỆN ĐẠI

Tuần 4: Tiểu thuyết Trung Hoa và Nhật Bản

TIỂU THUYẾT TRUNG HOA & NHẬT BẢN – PHẦN 2

A. HỒNG LÂU MỘNG + TRẮC NGHIỆM

Đây là bài giảng Hồng Lâu Mộng kèm 10 câu trắc nghiệm. Nếu sinh viên chọn làm trắc nghiệm, đáp án phải được gửi trước khi công chiếu kết thúc, tức trước 9h26′. Từ 9h27′ trở đi, bài làm sẽ không được chấm.

Nếu sinh viên đã từng gửi email, phải reply email cũ, nếu không kết quả sẽ không được tính.

Giờ công chiếu: 9h sáng

Lưu ý, nếu bạn chọn làm trắc nghiệm HLM, bạn sẽ vừa nghe giảng vừa làm bài. Bài trắc nghiệm có 10 câu, hết câu 10 là thời điểm bắt đầu nhận bài trả lời trắc nghiệm. Thời điểm kết thúc bài giảng cũng chính là thời điểm kết thúc nhận bài trắc nghiệm nộp qua email.

 

B. TRẮC NGHIỆM MAHABHARATA

Nếu sinh viên đã từng gửi email, phải reply email cũ, nếu không kết quả sẽ không được tính.

Giờ công chiếu: 10h sáng. Hạn chót nộp bài: 10h15′

Tuần 4: Tiểu thuyết Trung Hoa và Nhật Bản

TIỂU THUYẾT TRUNG HOA VÀ NHẬT BẢN – PHẦN 1

A. TIỂU THUYẾT CỔ ĐIỂN TRUNG HOA

B. TAM QUỐC DIỄN NGHĨA

 

 

C. TRẮC NGHIỆM

Đây là phần trắc nghiệm để lấy điểm cộng, sinh viên có thể chọn làm hoặc không làm.

Người làm đúng đầu tiên của mỗi bài trắc nghiệm sẽ được cộng 1 điểm.

Sinh viên nộp bài qua email trong thời gian quy định cho mỗi đề, đồng thời ghi rõ mình làm đề nào ( Tam quốc 1, Tam quốc 2, v.v…). Quá giờ 1′ trở đi coi như không tính kết quả bài làm.

Sinh viên chỉ cần ghi đáp án trưc tiếp vào email, ví dụ:

Tam Quốc 1                  1A, 2B, v.v…

Mỗi sinh viên tùy khả năng của mình có thể chọn làm từ 1 đến 2 bài. Không nộp quá 2 bài. Nếu bạn đã từng gửi email, bạn phải reply email cũ, nếu không kết quả sẽ không được tính.

 

Tam Quốc 1: thời gian nộp bài 8h30 – 8h45

Tam Quốc 2: thời gian nộp bài 9h – 9h15

Tây Du 1:  thời gian nộp bài 9h30 – 9h45

Tây Du 2:  thời gian nộp bài 10h – 10h15