Tuần 4: Tiểu thuyết Trung Hoa và Nhật Bản

TIỂU THUYẾT TRUNG HOA & NHẬT BẢN – PHẦN 2

A. HỒNG LÂU MỘNG + TRẮC NGHIỆM

Đây là bài giảng Hồng Lâu Mộng kèm 10 câu trắc nghiệm. Nếu sinh viên chọn làm trắc nghiệm, đáp án phải được gửi trước khi công chiếu kết thúc, tức trước 9h26′. Từ 9h27′ trở đi, bài làm sẽ không được chấm.

Nếu sinh viên đã từng gửi email, phải reply email cũ, nếu không kết quả sẽ không được tính.

Giờ công chiếu: 9h sáng

Lưu ý, nếu bạn chọn làm trắc nghiệm HLM, bạn sẽ vừa nghe giảng vừa làm bài. Bài trắc nghiệm có 10 câu, hết câu 10 là thời điểm bắt đầu nhận bài trả lời trắc nghiệm. Thời điểm kết thúc bài giảng cũng chính là thời điểm kết thúc nhận bài trắc nghiệm nộp qua email.

 

B. TRẮC NGHIỆM MAHABHARATA

Nếu sinh viên đã từng gửi email, phải reply email cũ, nếu không kết quả sẽ không được tính.

Giờ công chiếu: 10h sáng. Hạn chót nộp bài: 10h15′

You Might Also Like