Browsing Category

TUẦN 2 – 7: TƯ TƯỞNG TRUNG HOA CỔ ĐẠI

Âm dương gia Lịch sử tư tưởng phương Đông TUẦN 2 - 7: TƯ TƯỞNG TRUNG HOA CỔ ĐẠI

What is Classical Chinese Medicine?

Classical Chinese Medicine (CCM) has her roots deeply entwined with the philosophies of Daoism, Confucianism, and Buddhism. It has evolved from the classical teachings of the ancient Daoist medical texts of China. These include the, Huangdi Neijing – Su Wen, Tai Su, Ling Shu; the Nan Jing; Mai Jing, Shang Han Lun; Jia Yu Jing and the teachings from the Imperial Medical Academy of the Song Dynasty and the subsequent Four Great Masters of the Jin-Yuan period – Liu Wansu, Zhang Congzheng, Li Gao and Zhu Danxi.

ACCM is committed to enriching the practice of Acupuncture by reclaiming the heritage and legacy of Classical Chinese Medicine. Highlighted in this undertaking is the study of the ancient Daoist texts, the history of ideas and their influence in the development of styles of practice.

What is Classical Chinese Medicine?

In addition, Classical Chinese Medicine relies equally on a synthesis of laws of:

  • Yin and Yang
  • Acupuncture Pathways (Sinew, Luo. Primary, Divergent and Extraordinary Channel Systems)
  • Wu Xing (5 phases / resonances – Wood, Fire, Earth, Metal, Water)
  • Liu Qi (6 energetics – Tai Yang, Shao Yang, Yang Ming, Tai Yin, Jue Yin and Shao Yin)
  • Sanjiao Energetics ((production of Wei, Ying, Jing and Jing Shen, Xue, Jing Ye).

Strong emphasis is also placed on the aspect of Daoism that involves self-cultivation as a fundamental component of the evolution of a safe and competent clinician and health care provider. This self-cultivation comes through the discipline of Meditation, Qi Gong, Tai Chi and the study of Daoist philosophy. It is important that practitioners of Chinese medicine live the philosophy they teach.

What is Traditional Chinese Medicine?

Many of the ancient Daoist medical texts have been lost or discarded over the millennia as China has undergone many cultural and political upheavals. For example, the rise of Neo-Confucianism in the eleventh century CE, where the old Daoist philosophy and medical texts were banned or destroyed and again in the nineteenth century with the introduction of Western Medicine in China when there was an attempt to “Westernize” Chinese medicine.

What is Classical Chinese Medicine?

Training in Chinese medicine in Ireland and most Western countries today typically focuses on the practice and principles of Traditional Chinese Medicine (TCM). This is the system of medicine that evolved following the Cultural Revolution in China.

During the development of TCM in the 1950’s many of the roots of the medicine were lost in an attempt to unite and systematize various styles and traditions in order to popularize and promote Chinese medicine in China and throughout the world. Less emphasis was placed on the emotional and spiritual components of illness and healing.

http://www.accm.ie

Lịch sử tư tưởng phương Đông Mặc gia

Triết gia Mặc Tử: Martin Luther King của Trung Quốc cổ đại

Kể từ năm 1971, nước Mỹ lấy ngày thứ Hai của tuần thứ 3 trong tháng Giêng là ngày quốc lễ để vinh danh Mục sư Martin Luther King, nhà lãnh đạo phong trào quyền công dân vĩ đại nước Mỹ. Ngày nay, mọi người nhớ đến ông không chỉ vì những đóng góp của ông cho phong trào quyền công dân từ nửa thế kỷ trước, mà còn vì những giá trị toàn cầu phản ánh trong những thành tựu và hy sinh của ông.

Phát biểu tại lễ nhận giải Nobel Hòa Bình, Luther King nói: “Tôi không chấp nhận quan điểm rằng nhân loại bị giam cầm vô vọng trong đêm tối không ánh sao của tình trạng phân biệt chủng tộc và chiến tranh, nơi mà ánh sáng rạng đông của hòa bình và tình bằng hữu có thể không bao giờ trở thành hiện thực. Tôi tin rằng chân lý hòa bình và tình yêu vô điều kiện sẽ là đích đến của nhân loại.”

Với ông, con đường đi đến điều tốt đẹp và sự tiến bộ là làm sáng tỏ nhận thức của con người.

Hàng trăm năm trước Công nguyên, vào thời kỳ Trung Quốc cổ đại bị chia cắt do chiến tranh, triết gia Mặc Tử đã đưa ra những nguyên lý tương tự: “Nếu chúng ta cố gắng để kiếm tìm căn nguyên của sự bất ổn, chúng ta sẽ thấy nó nằm trong sự thiếu vắng tình yêu thương lẫn nhau,” ông viết [như vậy] trong cuốn sách cùng tên “Mặc Tử”.

“Nếu chúng ta cố gắng để kiếm tìm căn nguyên của sự bất ổn, chúng ta sẽ thấy nó nằm trong sự thiếu vắng tình yêu thương lẫn nhau,”

– Mặc Tử

Mặc dù ngày nay mọi người ít biết đến ông, nhưng những giáo huấn về hoà bình và nhân đạo của ông được các học giả thời đó đánh giá cao.

Giống như Martin Luther King, Mặc Tử rất tích cực đưa chủ thuyết của ông vào thực tiễn. Mặc Tử sinh sống bằng nghề tiểu thủ công vào thế kỷ thứ tư và năm trước Công nguyên, thời kỳ Chiến Quốc trong lịch sử Trung Hoa. Khi đó Trung Quốc bị phân chia thành nhiều nước chư hầu thường xuyên tranh giành quyền lực với nhau.

Khi đó, Mặc Tử và các học trò thường đi du thuyết qua các nước và yết kiến các vị vua chúa với hy vọng rằng họ sẽ chấm dứt các cuộc xâm chiếm, và cai trị lãnh địa trong hòa bình. Mặc Tử cực lực phản đối chiến tranh, nhưng ông tin rằng cần duy trì quân đội mạnh để chống lại họa xâm lăng. Xuất thân từ nghề tiểu thủ công nên ông còn có kỹ thuật xây dựng công sự, hỗ trợ ông theo đuổi mục đích này.

Mặc Tử Ngăn Chặn Chiến Tranh

Quyết định từ bỏ cuộc chiến dường như là vấn đề đạo đức, nhưng với những người mà Mặc Tử thuyết khách, ông có thể chuyển nó thành vấn đề thực tế.

Một lần, vua nước Sở hùng mạnh muốn tấn công nước Tống. Ông ta mời được người thợ giỏi Lỗ Ban để làm ra các loại vũ khí bao vây mới để vượt qua các tường thành kiên cố của nước Tống. Mặc Tử biết tin liền lập tức đi trong 10 ngày 10 đêm đến gặp vua nước Sở và Lỗ Ban để ngăn cản ý định chiến tranh của họ.

Tại cung điện nước Sở, Mặc Tử diễn giải nguyên nhân không nên đánh nước Tống. Vua nước Sở cho phép ai nấy dùng chiến cụ do mình sáng chế, kẻ công người thủ, thao diễn ngay trước mặt vua, xem ai được ai thua. Mặc Tử đóng vai quân Tống, và Lỗ Ban đóng vai quân Sở. Qua chín trận tiến thoái giao tranh, thế công của Lỗ Ban đều bị Mặc Tử hóa giải.

Lỗ Ban xấu hổ quá bèn nói: “Vậy chỉ còn một cách để đánh bại nhà ngươi.”

Mặc Tử trả lời: “Ta biết ông định giết ta để ngăn ta giúp nước Tống bảo vệ thành trì. Ông nghĩ rằng cuộc xâm chiếm sẽ thành công nếu ta bị thủ tiêu. Nhưng ta cảnh báo ông rằng, có 300 môn đệ của ta đang chờ ở cổng thành nước Tống. Họ được trang bị các dụng cụ của ta và biết rõ thuật của ta. Dù ông giết ta ở đây, thì tường thành nước Tống chắc chắn vẫn vững chắc dù ông có đánh thế nào.”

Vua nước Sở theo dõi sự việc và quyết định không đánh nước Tống nữa.

Học thuyết của Mặc Tử

Theo Mặc Tử, kiêm ái (tình yêu thương vô tư, không thiên vị) là cách duy nhất để gìn giữ xã hội hòa hợp và yên bình. Trong “Mặc Tử”, cuốn sách diễn giải chi tiết học thuyết của ông, Mặc Tử làm sáng tỏ quan điểm: “Nếu mọi người trên thế giới đều có tình bác ái, thì các nước sẽ không đánh chiếm nhau, các gia đình không gây sự với nhau, kẻ trộm và kẻ cướp sẽ không còn nữa, vua và quan, cha và con, thảy đều tràn đầy hòa ái và cung kính – nếu tất cả điều này xảy ra, thế giới sẽ sống trong trật tự, yên ổn. Như vậy, làm thế nào để một quốc vương sáng suốt có thể kiềm chế hận thù và khích lệ tình yêu thương?”

Đề cập đến giết hại dân lành, Mặc Tử đưa ra lập trường của ông về chiến tranh xâm lược: “Tất cả người quân tử trên thế giới đều biết rằng họ nên lên án những thứ này, gọi chúng là phi nghĩa. Nhưng khi phát động chiến tranh xâm lược sẽ dẫn đến sự phi nghĩa tột cùng, những kẻ này sẽ không còn biết đâu là chính nghĩa. Mà ngược lại, chúng còn ca tụng và coi đó là điều tốt đẹp”

Mặc Tử cũng thường xuyên phản đối những giáo huấn của Khổng Tử, mặc dù Khổng Tử cũng ủng hộ tình bằng hữu và hòa hợp chung, nhưng không chủ trương tình yêu thương vô tư mà Mặc Tử nhấn mạnh – theo Khổng Tử, mỗi người có trách nhiệm với gia đình, bạn bè, và người trên để hướng đến sự quân bình.

Mặc Tử cũng không đồng ý với Khổng Tử về lễ và nhạc. Trong khi Khổng Tử nhấn mạnh các khía cạnh này trong đời sống xã hội nhằm để duy trì ổn định, trật tự, nhưng Mặc Tử coi đó chỉ lãng phí nguồn lực và tốt nhất là phân bổ để tăng phúc lợi cho nhân dân.

Cuối cùng, Thời kỳ Chiến quốc đã kết thúc khi nước Tần thống nhất Trung Hoa. Vua Tần trở thành Hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa; ông ta không đi theo học thuyết Khổng Tử cũng như Mặc Tử, mà còn dùng bạo lực để tiêu diệt cả hai học thuyết này. Các môn sinh bị bỏ tù và sách của họ bị đốt.

Triều đại Tần chỉ kéo dài được 15 năm, và nhanh chóng bị triều đại Hán thay thế. Khi đó, các nho sỹ Trung Quốc đã khôi phục lại sách vở Khổng Tử và tiếp tục truyền dạy. Kể từ đó, học thuyết và tư tưởng Khổng Tử trở thành giá trị căn bản trong văn hóa và xã hội Trung Quốc. Trong khi đó Mặc Tử dường như bị lãng quên trong lịch sử.

https://daikynguyenvn.com/van-hoa-nghe-thuat/triet-gia-mac-tu-martin-luther-king-cua-trung-quoc-co-dai.html

Đạo gia Lịch sử tư tưởng phương Đông Nho gia Pháp gia TUẦN 2 - 7: TƯ TƯỞNG TRUNG HOA CỔ ĐẠI

Introduction to Classical Chinese Philosophy (中國古代哲學導論)

Introduction to Classical Chinese Philosophy (中國古代哲學導論)

Masayuki Sato (哲學所  佐藤將之)

The course provides a contextual and evolutionary account for how various Chinese classical thoughts…

http://ocw.aca.ntu.edu.tw/ntu-ocw/index.php/ocw/cou/100S109

中國古代哲學導論

哲學所 佐藤將之

課程簡介

中文課程名稱:中國古代哲學導論
英文課程名稱:Introduction to Classical Chinese Philosophy
授課教師:佐藤將之
學分數:2學分
開課單位:哲學所
建立日期:2011 年 9 月

課程概述

The course provides a contextual and evolutionary account for how various Chinese classical thoughts came into several highly organized socio-political theories, with particular focus on the great intellectual development between the late 4th and the early 3rd century BC.

課程目標

This is an English graduate course and is designed for both international students who want to acquire basic knowledge about the main issues and arguments in Chinese classical philosophy, and for Chinese students who want to learn skills to ponder and discuss the relevant subjects in English.

課程要求

This seminar welcomes international students whose mother tongue is not Chinese. In this case, the ability to recognize historical names, events and terminologies by Chinese characters is necessary to follow the course.

成績評量方式

  1. a mid-term paper (20%)
  2. a final paper (50%)
  3. presentation (10%)
  4. participation (20%)

指定閱讀

Assigned Reading 

10/3 Lecture 1 What is Chinese Philosophy?

Defoort: “Is There such a Thing as Chinese Philosophy?” pp. 393-413.

10/17 Lecture 2 Intellectual Foundation for Chinese Philosophy

Y. L Fung: A Short History of Chinese Philosophy, pp.1-29.

(3) . Mote: Intellectual Foundation of Chinapp. 9-25.

10/24 Lecture 3 Political Origin of Chinese Philosophy and Confucianism

Lewis: “The Warring States Political History”, pp. 587-650.

Sato: The Confucian Quest for Order, pp. 85-108

10/31 Lecture 4 Confucius and the Analects

Fingarett: Confucius: Secular as Sacred, pp.1-56.

11/7 Lecture 5 The Rise of Mohism: An Emulation of Ethical Discourse: The Book of Mozi

Graham: Disputers of Tao, pp. 33-53.

11/14 Lecture 6 The Culmination of Ethical Discourse: The Book of Mencius

Van Norden: Mengzi: pp. xiii-xxxix.

11/21 Lecture 7 The Great Intellectual Transformation: The Jixia Thinkers

Schwartz: The World of Thought in Ancient China, pp.173-185.

Sato: The Confucian Quest for Order, pp.108-146.

11/28 Lecture 8 The Crystallization of the Concept of the Way: The Book of Laozi

Graham: Disputers of Tao, pp. 214-235.

12/5 Lecture 9 The Philosophy of Transformation and Oneness: The Book of Zhuangzi

Graham: Disputers of Tao, pp. 170-211.

12/12 Lecture 10 The Establishment of the Theory of Moral Cultivation: The Book of Xunzi (I)

Graham: Disputers of Tao, pp. 235-267.

12/19 Lecture 11 Theory of Moral Cultivation: The Book of Xunzi (II)

Sato: The Confucian Quest for Order, pp.343-423.

12/26 Lecture 12 The Psychology of Politics and a Search for Power: The Book of Hanfeizi

Hsiao: The History of Chinese Political Thought, pp.368-424.

 

延伸閱讀

Extended reading 

(1) C. Defoort: “Is There such a Thing as Chinese Philosophy? Arguments of an Implicit Debate,” Philosophy East and West, Vol. 51, Number 3, July 2001, pp. 393-413.
(2) Y. L. Fung: A Short History of Chinese Philosophy. NY: The Free Press, 1966.
(3) F. Mote: Intellectual Foundation of China. NJ: Princeton University Press, 1971
(4) M. E. Lewis: “The Warring States Political History.” Loewe and Shaughnessy (ed.): The Cambridge History of China. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
(5) M. Sato: The Confucian Quest for Order: The Origin and Formation of the Political Thought of Xun Zi. Leiden: Brill, 2003.
(6) H. Fingarett: Confucius: Secular as Sacred, New York: Harper & Row, 1972.
(7) A. C. Graham: Disputers of Tao, Philosophical Argument in Ancient China, La Salle, Ill.: Open Court, 1989.
(8) B. W. Van Norden: Mengzi: With Selections from Traditional Commentaries, Indianapolis: Hackett, 2008.
(9) B. Schwartz: The World of Thought in Ancient China. MA: Harvard University Press, 1985.
(10) K.C. Hsiao (trans. By F. W. Mote): The History of Chinese Political Thought. Princeton: Princeton University Press, 1978.

Translations from Chinese Classical Texts
(1) T. de Bary and W. T. Chan (ed.): Sources of Chinese Tradition. Vol. 1, New York: Columbia University Press, 1960.
(2) Burton Watson’s translation of the Mozi, the Zhuangzi, the Xunzi and the Hanfeizi from Columbia University Press. Very readable, but the series translates only a “main” part of those texts.
(3) Chinese Text Project (http://ctext.org/) also provides English translations from a large number of early Chinese philosophical texts. Due to the restriction on copyright, most of translations were made before 1940s.

Đạo gia Literature 中文

《老子道德經 》 Laozi Dao De Jing

 

老子「中国经典动画」

TAO TE CHING – The Book Of The Way

The Tao Te Ching was written in China roughly 2,500 years ago at about the same time
when Buddha expounded the Dharma in India and Pythagoras taught in Greece. The Tao
Te Ching is probably the most influential Chinese book of all times. Its 81 chapters have
been translated into English more times than any other Chinese document.
The Tao Te Ching provides the basis for the philosophical school of Taoism, which is an
important pillar of Chinese thought. Taoism teaches that there is one undivided truth at
the root of all things. It literally means:
= tao (the way)
= te (strength/virtue)
= ching (scripture)
The verses of the Tao Te Ching are written in ancient Chinese, which is very different from
English. Abstraction and logic are not distinguishing marks of the ancient Chinese
language, hence, it is less rigid than English and there are very few formal or grammatical
structures. The classical Chinese word does not stand for a single concrete idea, but it
evokes associations of different ideas and things. Quite a few Chinese words can be used
as nouns, adjectives and verbs at the same time. Thus sentences composed of various
signs have a sort of suggestive power, evoking emotions, ideas and pictures.
It is almost impossible to render an ancient Chinese text properly in English without
losing some part. Different translations of the Tao Te Ching may appear as completely
different texts. In order to understand the original text fully it is helpful to read various
translations that consummate each other. The alternative is, of course, to learn Chinese.
This document uses the translation of Tolbert McCarroll.